Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Abipolitseinike Kogu kuulutavad läheneva abipolitseinike aastapäeva eel välja luulekonkursi teemal "Vabast tahtest, vabast ajast - algab Eesti igast majast". Koolinoortele suunatud konkursi pealkiri on äratuntavalt inspireeritud Eesti suurest juubeliaastast, kuid ei sea seejuures luulelennule mingeid ahistavaid rakmeid. Värsse veeretama on oodatud kõik kogukonna turvalisusest lugupidavad ning vabatahtlusest huvituvad noored poeedid ja poetessid. Luulekonkursil on lubatud igatlaadi teemaarendused ja tõlgendamised. Lisaks on teretulnud kõik poeesia vormid ning ühelgi murrakul ei ole teiste ees eeliseid.

Loe edasi: Abipolitseinike aastapäeva eel kutsume koolinoori värsse veeretama

Tallinna lauluväljakul peetud vabatahtliku tegevuse laat viis kokku erinevad vabaühendused ning inimesed, kes otsivad võimalusi kuidas oma vaba aega kõige sobivamalt oma kogukonna heaks kasutada.

Ligi poolsada ühendust tutvustasid vabatahtliku panustamise võimalusi. Nende seas olid mitmed kohaliku kogukonnaelu edendavad ühendused, abi- ja tugiteenuste pakkujad ning riigi-, pääste- ja korrakaitsega tegelevad organisatsioonid, kelle seas ka abipolitseinikud.

Loe edasi: Laupäeval 18.11.2017 käisid vabatahtlikud laadal ennast tutvustamas

If Kindlustus käivitas koostöös Eesti Abipolitseinike Kogu ja teiste organisatsioonidega septembris kampaania, kus otsiti neid tublisid inimesi, kes Eesti turvalisemaks muutmisel vabatahtlikuna oma aega panustavad.

Kokku saabus üle 60-ne loo, kus tõsteti esile tublisid ja tavalisi inimesi, kes tegutsevad abipolitseinikena, priitahtlike päästjatena, kaitseliitlastena või on muul moel julgenud märgata ja sekkuda, et muuta ümbruskond turvalisemaks.

8. novembril 2017 kutsus If Kindlustus need inimesed Lennusadamasse, et suruda kätt ning tõsta neid inimesi esile. Nende seas oli ka mitmeid abipolitseinikke, kelle tegevust on märgatud ja esile tõstetud.

Loe edasi: If Kindlustus tänas vabatahtlikke

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.